Breaking News
Home / Outside News and Events / เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่นหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่นหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่นหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-14.00 ณ โรงแรม St. Regis (กรุงเทพ)

สมัครเข้าร่วมงานออนไลน์: https://goo.gl/forms/iLUDlwBXH6GlHwc43

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *