Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงาน In Style Hong Kong วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ตั้งแต่เวลา 8.30 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงาน In Style Hong Kong วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ตั้งแต่เวลา 8.30 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงาน In Style Hong Kong วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ตั้งแต่เวลา 8.30 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด : ISHK Factsheet + Programme (TH) 

ลงทะเบียนออนไลน์

***กรุณาระบุ Reference Code: TGMA หรือ IOB ในการลงทะเบียนออนไลน์***

  • TGMA:ในกรณีที่เป็นผู้ลงทะเบียนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา
  • IOB:ในกรณีที่เป็นผู้ลงทะเบียนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ จะได้รับการสนับสนุนงบการเดินทางพิเศษเป็นจำนวน3,000 บาท

InstyleHK

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

  • กรณีบริษัทอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา : ISHK Registration Form (TGMA)
  • กรณีบริษัทอยู่นอกเขตกรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา : ISHK Registration Form (Outside Bangkok)

ส่งกลับมาที่ Email: trade@thaigarment.org

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *