Breaking News
Home / Outside News and Events / DITP: สัมมนา Asia Design and Innovation Conference 2016

DITP: สัมมนา Asia Design and Innovation Conference 2016

เรียนเชิญร่วมงาน

Asia Design and Innovation Conference 2016          – 16.09.16 QSNCC, BANGKOK

 

FEATURING: MOC THAILAND / IDEO NEW YORK / ROAST BANGKOK /

CHIVA-SOM HUA HIN / BRANDi BANGKOK (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)

 

เตรียมพิชิตสมรภูมิการค้าแห่งโลกอนาคต พร้อมแสวงหาแรงบันดาลใจและแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ / แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

 

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

THAILANDINNODESIGN.COM

 asia-design

Check Also

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ Creative Lab ฮอลล์ EH105 ไบเทค บางนา

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *