Breaking News
Home / Outside News and Events / DITP: สัมมนา Asia Design and Innovation Conference 2016

DITP: สัมมนา Asia Design and Innovation Conference 2016

เรียนเชิญร่วมงาน

Asia Design and Innovation Conference 2016          – 16.09.16 QSNCC, BANGKOK

 

FEATURING: MOC THAILAND / IDEO NEW YORK / ROAST BANGKOK /

CHIVA-SOM HUA HIN / BRANDi BANGKOK (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)

 

เตรียมพิชิตสมรภูมิการค้าแห่งโลกอนาคต พร้อมแสวงหาแรงบันดาลใจและแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ / แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

 

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

THAILANDINNODESIGN.COM

 asia-design

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *