Home / TGMA NEWS & EVENTS

TGMA NEWS & EVENTS

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทจาก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

TGMA OUTLET # 18 : เปิดรับสมัครแล้ว !!! รับจำนวนจำกัดเพียง 25 บริษัทเท่านั้น

เปิดรับสมัครแล้ว !!! รับจำนวนจำกัดเพียง 25 บริษัทเท่านั้น ดาวน์โหลด : รายละเอียดใบสมัคร-TGMA-OUTLET-18 Email this page

Read More »

สมัครด่วน!! Trade Mission Seoul, South Korea รับจำนวนจำกัด

<<ห้ามพลาด!!>> **รับจำนวนจำกัด** Trade Mission Seoul, South Korea การจัดเจรจาการค้า ณ กรุงโซลเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีแบรนด์ หมดเขตรับสมัคร 24 เมษายน 2562  กำหนดการเดินทาง 11 – 14 กรกฎาคม 2562 เจรจาธุรกิจ 2 วัน   12 –  13 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดงาน Dongdaemun Design Plaza สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชลยา : 02 681 2222 ต่อ 104 Email : chonraya@thaigarment.org Email this page

Read More »

เข้าร่วมกิจกรรม  9th Thai Fashion & Textile Fair in Osaka (2019)

<<ห้ามพลาด!!>> 9th Thai Fashion & Textile Fair in Osaka (2019)  หมดเขตรับสมัคร 5 เมษายน 2562   กำหนดการเดินทาง 8 – 11 กรกฎาคม 2562 เจรจาธุรกิจ 2 วัน   9 –  10 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดงาน OMM (Osaka Merchandise Mart)  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://1th.me/RF0V  สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 02 681 2222 ต่อ 104 (ชล) Email : chonraya@thaigarment.org Email this page

Read More »

กิจกรรม Workshop “Digital Transformation”

กิจกรรม Workshop “Digital Transformation” พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงโรงงาน ด้วยการเก็บข้อมูลดิจิตอลของพนักงานพร้อมวิเคราะห์และแสดงผล โดยโปรแกรม SMP สำหรับเจ้าของโรงงานหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีความสนใจอยากพัฒนา และปรับปรุงโรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมฯ อาคารปัญจธานี ชั้น 31 ข้อเสนอพิเศษ : รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจำนวน 25,000 บาทต่อโรงงาน (จำกัดสิทธิ์เฉพาะโรงงานให้เขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล) 📞สอบถามข้อมูล: 02-681-2222#102 โสภิตา(ปู) 081-5418757 สุริยพงศ์ (แม็ก) 🔹สมัครเข้าร่วมกิจกรรม>> คลิ๊ก Email this page

Read More »

Train The Trainer Happly for Workplace รุ่นที่ 2

Train The Trainer Happly for Workplace รุ่นที่ 2 หัวข้ออบรม 1. เตรียมความพร้อม ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน คุณสมบัติTrainerในตัวเอง/ Happy Workplace Tooling 2. Trainer’s Competency & Attitude 3. Workshop & Technique การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4. Workshop การวางแผนกระบวนการออกแบบและการเตรียม ความพร้อมในการเป็นTrainer 5.Workshop การสื่อสารผ่านกระบวนการรูปแบบต่างๆ สิ่งที่จะได้รับ 1. บริษัทมีทีมขับเคลื่อนสร้างคนปันสุขเพิ่มขึ้น 2. เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและเทคนิคของTrainer 3. ลดค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรอบรมนอกสถานที่ 4. ได้ Training Roadmap วันที่อบรม: 15 ม.ค.62,  29 ม.ค.62,  …

Read More »

การสร้าง COACH สำหรับโครงการ Happy Workplace รุ่นที่ 2

การสร้าง COACH สำหรับโครงการ Happy Workplace รุ่นที่ 2 มี Coachเพื่ออะไร ? 1. เพื่อบริษัทมีทีมขับเคลื่อนและช่วยสร้างคนปันสุขเพิ่มข น 2. เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและเทคนิคการ Coach 3. เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคนในองค์กรให้เก่งและมีความสุข เพิ่มขึ้น มีวิธีการอย่างไร Training, Workshop, Brain storming, Game, Role play, Participation ใครควรจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้บ้าง ? หัวหน้างานทุกแผนก ผู้จัดการ หรือ ผู้สนใจทั่วไป *** ควรผ่านการอบรมหลักสูตร Trainer หรือ Facilitator มาแล้ว ◊วันที่อบรม: 21 ธ.ค.61, 10 ม.ค.62,  17 ม.ค.62,  24 ม.ค.62, 21 ก.พ.62,  …

Read More »

Facilitator for Happy Workplace#รุ่นที่ 2

Facilitator for Happy Workplace#รุ่นที่ 2  จุดแตกต่างที่โดดเด่นของหลักสูตรนี้ เน้นฝึกทักษะและมีการทดสอบประเมินผล ได้ความรู้ไปใช้จริงเพราะมีการติดตามผลและนำเสนอผลงานของตนเอง ได้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อดึงศักยภาพของแต่ละคน ออกมาอย่างเต็มที่ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท มีไหวพริบปฏิภาณ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง กล้าตัดสินใจ สนใจเข้าร่วมคลิ๊ก >> Register สอบถามเพิ่มเติม : 02 681 2559 คุณนิรัญ, คุณอังคณา Email this page

Read More »