Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

เชิญเข้าร่วมงาน Thailand-Taiwan SME Cooperation Seminar and Business Matching “Functional Textile and Smart Factory 4.0”

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการงาน Thailand-Taiwan SME Cooperation Seminar and Business Matchning “Functional Textile and Smart Factory 4.0” ด้วยคณะนักธุรกิจไต้หวันมีกำหนดการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมงาน Thailand-Taiwan SME cooperation Seminar and Business Matching “Functional Textile and Smart Factory 4.0” โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการค้า การลงทุน และแนวทางความร่วมมือระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนไต้หวัน รวมทั้งกิจกรรมการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล (สุขุมวิท 13) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ https://docs.google.com/forms/d/1liTQSHPFtSy38VYEkU7bVHTzLsspX6kain6kDiM4AlU/edit?ts=5aa6293f Email this page

Read More »

เปิดแล้ว !! ระบบการรับสมัครOnline Prime Minister’s Export Award 2018

เปิดแล้ว !! ระบบการรับสมัครOnline Prime Minister’s Export Award 2018 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Prime Minister’s Export Award 2018 ผ่านระบบ Online ปี 2018 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเตรียมจัดการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561 (Prime Minister’s Export Award 2018 ) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Leading the way” เพื่อแสดงให้เห็นถึง ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตราฐานของสินค้าและบริการไทย ยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างมาตราฐานในระดับสากล  สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 1. ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี 2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ อาทิ การนำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการ ส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก ในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกอบรมเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 3. ได้รับการประชาสัมพันธ์ …

Read More »

สมัครด่วน!! Thailand-Taiwan SME Cooperation Seminar and Business Matching “Functional Textile and Smart Factory 4.0

สิ่งที่ส่งมาด้วย :  กำหนดการ ณ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล (สุขุมวิท 13) 2018-03-21 Programme Thailand-Taiwan SME Thailand-Taiwan ลิงค์เพื่อลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1liTQSHPFtSy38VYEkU7bVHTzLsspX6kain6kDiM4AlU/edit?ts=5aa6293f Email this page

Read More »

ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เรียน    ท่านนักธุรกิจ/ผู้สนใจ สิ่งที่ส่งมาด้วย  จดหมายเชิญ ร่างกำหนดการจัดกิจกรรม บังกลาเทศ สำหรับภาคเอกชน 22 มีค 61 แบบตอบรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-บังกลาเทศมีกำหนดการจัดกิจกรรมสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 นำคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโอกาสลู่ทางและศักยภาพการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รายละเอียดกำหนดการเดินทางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำนักงาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากท่านสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวณคริศร คล้ายแก้ว โทร. 02 553 8155 หรือ    E-mail …

Read More »

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักสร้างต้นแบบตัดเย็บสู่ระดับสากล (แพทเทิร์น)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักสร้างต้นแบบตัดเย็บสู่ระดับสากล  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา สัมมนาพิเศษเพื่อผู้ประกอบการแฟชั่น – การสร้างต้นแบบแพทเทิร์น – เทคนิคด้านการตัดเย็บ – การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้า – กลยุทธ์และช่องทางการตลาด Workshop การสร้างแพทเทิร์นในสไตล์ของแบรนด์ของคุณ ฟรี แพทเทิร์นมาตรฐานขนาดเท่าจริง: เสื้อสตรี, ชุดเดรสสตรี, เสื้อเชิ้ตชายแขนยาว กำหนดการ 26-27 มี.ค. 61      ภาคกลาง จ.กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก 31 มี.ค.-1เม.ย.61  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ : Green Nimman CMU Residence 5-6 เม.ย.61          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา : ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย เอกสารดาวน์โหลด : ใบสมัคร สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ …

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ตามที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า จะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece” (ภาษาอังกฤษ) โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนแรก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาทางการทูตระหว่างไทย-มาเลเซียรายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น ในการนี้ ฝ่ายฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.15 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุทธยา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวจุฑามาศ นันทิยา โทร 02-2035000 ต่อ 46005 หรือ 094-8809669 Email …

Read More »

โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

  สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ใบสมัคร Osaka 61 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตาม Link ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ หากท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด Pay-in Slip และชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา Link  : https://goo.gl/g93FpZ Email this page

Read More »

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Power of Creative Thinking & Innovation “ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมพลิกองค์กร”

เรื่อง     ศูนย์นวัตกรรมปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้การบริหารงานโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)             ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Power of Creative Thinking & Innovation “ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมพลิกองค์กร” กำหนดการจัดงาน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี (ใกล้ MRT ลุมพินี)   รายละเอียดค่าลงทะเบียน **กรุณาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกของศูนย์นวัตกรรมปัญญาภิวัฒน์ ก่อนลงทะเบียน** ประเภท ค่าอบรม Vat 7% รวมยอดชำระ/ท่าน นิติบุคคล (บริษัท) / บุคคลทั่วไป 5,500 385 5,885 สมาชิกของศูนย์นวัตกรรมปัญญาภิวัฒน์ 5,300 371 5,671   **หลักสูตรนี้จัดโดยสถาบันการศึกษา จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ …

Read More »