Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/Np2jUE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-438-6920 Email this page

Read More »

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC  และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดกิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC  และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม” เดินทางสำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ จากปอยเปต-เสียมราฐ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้ ผ่านเส้นทางการค้าที่สำคัญของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม พร้อมเข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมพิเศษและโรงงานบริษัทชั้นนำ ร่วม Dinner Meeting นักธุรกิจไทยและต่างชาติ และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเดินทางตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบ) สภาผู้ส่งออกจึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมเดินทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ พิเศษสำหรับสมาชิกสภาผู้ส่งออก เพียงท่านละ 27,900 บาท บุคคลทั่วไป 32,900 บาท ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ และ VAT (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/14aVwn หรือกรอกใบลงทะเบียนตามเอกสารแนบแล้วส่งกลับมาที่ 
E-mail kritchatad@tnsc.com, pattaraphol@tnsc.com …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Tax & Regulatory Updates

เรียน    ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. จดหมายเชิญ   2. กำหนดการสัมมนา    3. แบบตอบรับ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (Ernst & Young: EY) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาTax & Regulatory Updates โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก บริษัท  อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (Ernst & Young: EY) ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลการศึกษา “โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ”

เรียน    ท่านเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ/ท่านผู้สนใจ สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการ สัมมนาตลาดใหม่ แบบตอบรับ หนังสือเชิญ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดจัดสัมมนาและนำเสนอผลการศึกษา“โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศเป้าหมาย ทั้ง 5 ประเทศ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลด้านการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และรับฟังทัศนคติข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในโอกาสนี้ สำนักงาน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนา โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนามายังโทรสาร 02 553 8310 หรืออีเมล์ kalyanee@boi.go.th  …

Read More »

การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศที่ ป.1/2559  เรื่องการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562   BOI จะอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ตามเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงานกำหนด  ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.doe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์  02-354 1763 หรือ 02-2354 1768 สมาคมฯ จึงเรียนมายังท่าน สมาชิกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อโปรดทราบและเตรียมความพร้อมในการใช้แรงงานต่างด้าวตาม ข้อกำหนดของ BOI และกระทรวงแรงงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ชัญญานุช  สุขจันทร์ Email this page

Read More »

ขอเชิญแจ้งตวามต้องการเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง     ขอเชิญแจ้งความต้องการเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เอกสารดาวน์โหลด : แบบฟอร์มเชื่อมโยงธุรกิจกับอุตสาหกรรม , รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม (ไทย-อังกฤษ) ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย  ได้ทำการสอบถามความต้องการจากสมาชิกที่ต้องการจะเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่แนบมา พร้อมนี้ หากสมาชิกมีความสนใจที่ต้องจะเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ ขอให้แจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มนี้ ส่งกลับมายังสหพันธ์ฯ เพื่อจะได้รวบรวมแจ้งสภาอุตสาหกรรมฯ ดำเนินการ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ต้องการต่อไป กรุณาส่งกลับ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย (สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย) ทาง e-mail : development@thaigarment.org   โทรศัพท์ติดต่อ 02-6812222 ต่อ 112  คุณชัญญานุช   เรียนมาเพื่อพิจารณา สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย Email this page

Read More »

ด่วนที่สุด !!! ขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม”

เรียน  ท่านสมาชิกสมาชิกสมาคมฯ เนื่องด้วย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือมายัง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม นั้น คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงใคร่ขอความกรุณา ท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ได้ที่ : https://goo.gl/VCMA7Y ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทร. 0-2018-6888 ต่อ 2800 , 6070 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง Email this page

Read More »

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์

เรียน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์ ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไทย โดยในการดำเนินการศึกษา จำต้องมีการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ความพร้อมของผู้ประกอบการและโอกาสทางธุรกิจต่อการปรับตัวสู่รูปแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโอกาสทางธุรกิจของไทยจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งรายละเอียดโครงการศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และ URL แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง “โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในการปรับตัวสู่แบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ( https://goo.gl/forms/izwh4bJsjPjhACBG3 ) ให้แก่ท่าน และขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าว แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสมาชิก และ/หรือเครือข่ายภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมของท่าน และขอได้โปรดตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากนายณัฐชาติ วิรุฬหอัศว โทรศัพท์ 02 …

Read More »

เรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation Project) สำหรับงาน STYLE ในเดือนตุลาคม 2018

เรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation Project) สำหรับงาน STYLE ในเดือนตุลาคม 2018 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น หรือ (Qurated Fashion Incubation Project) ดำเนินโครงการโดย บริษัทคิวเรเตอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแฟชั่นเพื่อเข้าร่วมงาน STYLE เดือนตุลาคมปี 2561 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 16- 24 กรกฎาคม 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3tztbpK73L7_wVOqUFlj8S-mDU1j9vY954jpm1k4LwaJc_Q/viewform?usp=pp_url สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล (ต้อม) 0925622665 หรือทางไลน์ id: skongrungruangsakun Email this page

Read More »