Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

ด่วนที่สุด !!! ขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม”

เรียน  ท่านสมาชิกสมาชิกสมาคมฯ เนื่องด้วย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือมายัง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม นั้น คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงใคร่ขอความกรุณา ท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ได้ที่ : https://goo.gl/VCMA7Y ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทร. 0-2018-6888 ต่อ 2800 , 6070 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง Email this page

Read More »

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์

เรียน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์ ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไทย โดยในการดำเนินการศึกษา จำต้องมีการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ความพร้อมของผู้ประกอบการและโอกาสทางธุรกิจต่อการปรับตัวสู่รูปแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโอกาสทางธุรกิจของไทยจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งรายละเอียดโครงการศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และ URL แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง “โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในการปรับตัวสู่แบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ( https://goo.gl/forms/izwh4bJsjPjhACBG3 ) ให้แก่ท่าน และขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าว แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสมาชิก และ/หรือเครือข่ายภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมของท่าน และขอได้โปรดตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากนายณัฐชาติ วิรุฬหอัศว โทรศัพท์ 02 …

Read More »

เรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation Project) สำหรับงาน STYLE ในเดือนตุลาคม 2018

เรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation Project) สำหรับงาน STYLE ในเดือนตุลาคม 2018 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น หรือ (Qurated Fashion Incubation Project) ดำเนินโครงการโดย บริษัทคิวเรเตอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแฟชั่นเพื่อเข้าร่วมงาน STYLE เดือนตุลาคมปี 2561 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 16- 24 กรกฎาคม 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3tztbpK73L7_wVOqUFlj8S-mDU1j9vY954jpm1k4LwaJc_Q/viewform?usp=pp_url สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล (ต้อม) 0925622665 หรือทางไลน์ id: skongrungruangsakun Email this page

Read More »

Single Country Exhibition of Pakistan from 13th – 15th July, 2018 at QSNCC

เรียน สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการชั้นนำจากปากีสถาน เนื่องด้วยผู้ประกอบการชั้นนำจากปากีสถานมากกว่า 60 บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ สิ่งทอ / เครื่องนุ่งห่ม, จิวเวอร์รี่, เครื่องหนัง, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น มาออกงานแสดงสินค้า “Single Country Exhibition” ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Convention Center ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างโอกาสการเป็นคู่ค้ากับผู้ประกอบการไทย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมชมงาน ดาวน์โหลดรายชิ่อผู้ประกอบการจากปากีสถาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การค้าและการลงทุนในปากีสถาน เป็นต้น ดาวน์โหลดกำหนดการ และ แบบฟอร์มเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกมลมาลย์, Trade Development Officer, Embassy of Pakistan, โทร: 02-253-0288-9 ต่อ 216 …

Read More »

โอกาสดีในการเสนอขายสินค้าของท่านให้กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรง

โอกาสดีในการเสนอขายสินค้าของท่านให้กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรง KOIMA Business Matching by DITP Email this page

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ช้างอานันท์ จำกัด และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพิมพ์ดิจิตอลในยุค 4G”

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ช้างอานันท์ จำกัด และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพิมพ์ดิจิตอลในยุค 4G” เรียน  สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท Poster งาน กำหนดการและแบบตอบรับ แผนที่ เนื่องด้วยสมาคมพิมพ์สกรีนไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ช้างอานันท์ จำกัด พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ”การพิมพ์ดิจิตอลในยุค 4G” วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 ณ บริษัท ช้างอานันท์ จำกัด อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ช้างอานันท์ จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ผ้ามาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ทำให้มีประสบการณ์ในด้านการพิมพ์ผ้าประเภทต่างๆมากมายและในปี 2016 ได้เปิดแผนกใหม่ซึ่งสามารถพิพม์วัสดุแตกต่างได้ เช่น พิมพ์กระจก พิมพ์ไม้ พิมพ์หนังแผ่น  พิพม์อลูมิเนียม พิมพ์วอลเปเปอร์ …

Read More »

พิเศษสุดๆ ฟรี…. ขอเชิญร่วมการสัมมนาหัวข้อ “Digital content marketing: ทำอย่างไรให้มัดใจผู้บริโภค”

พิเศษสุดๆ ฟรี….สำหรับสมาชิกและผู้ที่สนใจ‼ …….ในปัจจุบันตลาดที่ใกล้ตัวของผู้บริโภคมากที่สุดคือ ตลาดบนโลกออนไลน์ การเข้าใจและรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างความแตกต่างที่ช่วยสร้างยอดขายให้กับสินค้าและบริการของการได้ แต่จะทำสำเร็จได้อย่างไรนั้น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีคำตอบ……!!!             ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ  “Digital content marketing: ทำอย่างไรให้มัดใจผู้บริโภค“”  ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม  2561 เวลา 12.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  จัดโดย คณะกรรมการCreative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่   https://goo.gl/kkncD2  หรือ แสกน QR Code  กำหนดการ digital content marketing  รับจำนวนจำกัด  80 ท่านแรกเท่านั้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (คุณนราภรณ์/คุณวทันยา)  โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 6070,2770 Email this page

Read More »

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง “ พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …..) ”

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง “ พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …..) ”   ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกได้ที่  http://www.ditp.go.th/main.php?filename=billofright กำหนดตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง  30 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม : สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ Tel. 02-681-9944,  087-513-3741,  Email :  taa@thaiaeo-ie.or.th   Email this page

Read More »

เปิดรับสมัครแล้ว : กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ประเทศไต้หว้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน – 26-30 6 61 – Ver 4 PR_document ปิดรับสมัคร   : สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเรียนเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 (กำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนไต้หวัน สอบถามข้อมูลที่ ศูนย์ข้อมูลและดิจิตัลอุตสาหกรรม คุณพัชรสุ โทรศัพท์ 02-713-5492 ต่อ 309,202 สำรองการเดินทาง บริษัท Worldwide by Big คุณวริสรา (ปุ่น) โทรศัพท์: 0 2136 …

Read More »