Breaking News
Home / The National Federatio of Thai Textile Industries

The National Federatio of Thai Textile Industries

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา อัคคีภัยใกล้ตัวป้องกันได้ด้วยมาตรฐานสิ่งทอ

เรียน สมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา  อัคคีภัยใกล้ตัวป้องกันได้ด้วยมาตรฐานสิ่งทอ เอกสารดาวน์โหลด : แผ่นพับเชิญร่วมงาน แบบตอบรับ ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสภาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้จัดเสวนาขึ้น ในหัวข้อ “อัคคีภัยใกล้ตัวป้องกันได้ด้วยมาตรฐานสิ่งทอ”  ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน  2561 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 214-215  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนาแห่งชาติ 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  เสวนาครั้งนี้ ผู้เข้ารับฟังเสวนาจะได้ทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆในวงการสิ่งทอ  และนำมาต่อยอดในธุรกิจท่านได้ หากสนใจเข้าร่วมกรุณาส่งใบตอบรับ มาที่สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย (สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย) ภายในวันที่ 22 …

Read More »