Breaking News
Home / Gallery

Gallery

ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ที่ได้จัดขึ้นและเกี่ยวข้อง

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop # 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop #2 หลักสูตรการบริหารจัดการแบรนด์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจแฟชั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่น  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 ณ  ห้องประชุม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  ASEAN Korea Center กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่  2 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมในปีที่แล้ว ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำแฟชั่นของเอเชียและยังเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศอีกด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้นำความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเอง  ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน มีผู้ประกอบการ รวมถึง ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา รวมกว่า  50 ราย ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยในพิธีเปิดงาน นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คุณถาวร …

Read More »

งานเลือกตั้งกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43/2559

งานเลือกตั้งกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43/2559 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดงานเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ โดยการเลือกตั้งผ่านพ้นไปด้วยและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างท่วมท้น และทางสมาคมฯ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวาระ 2559-2561 ทั้งหมด 40 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย ต่อมาช่วงบ่ายมีการปาฐกถาพิเศษและเสวนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมแฟชั่นสู่บริบทใหม่” และต่อด้วยเสวนาเรื่อง “Industry 4.0 กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอไทย” โดยคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณรวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย …

Read More »

สัมมนา “Updated Fashion Trend in Global Market” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

สัมมนา “Updated Fashion Trend in Global Market” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย Email this page

Read More »

EXPORT GARMENT FAIR #34

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดงาน EGF: EXPORT GARMENT FAIR ครั้งที่ 34 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดยนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย นายถาวร กนกวลีวงศ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนอีกมากมาย งาน Export Garment Fair เป็นงานแฟร์ที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Concept “Export Factory Sale of the Year” โดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก รวม 10 วัน …

Read More »

Export Garment & Fashion Lifestyle Fair 2016

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดงานแสดงสินค้า Export Garment & Fashion Lifestyle Fair 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดยนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย นายถาวร กนกวลีวงศ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนอีกมากมาย สินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตผู้ส่งออกโดยตรง  เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและผลิตภายใต้ตราสินค้า หรือ Brand Name ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการให้มีโอกาสระบายสินค้าจากการส่งออกได้อีกด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกชั้นนำของไทยเข้าร่วมงานประมาณ 100 บริษัท   มีการจัดแสดงสินค้าทั้ง Hall1 และ Hall 2 …

Read More »

งานสวัสดีปีใหม่ 2558

งานสวัสดีปีใหม่ 2558 เนื่องในวาระโอกาสพิเศษขึ้นปีใหม่ 2558 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย นำโดยนายถาวร กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมฯ วาระปี 2557-2559 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมาโดยตลอด อาทิ กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงแรงงาน เป็นต้น Email this page

Read More »

งาน TGMA OUTING

งาน TGMA OUTING สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานของสมาคมฯ ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงจัดกิจกรรม TGMA Outing เพื่อเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณะกรรมการสมาคมฯ  ให้ทุกท่าน ได้ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายตลอดจนแผนงานด้านต่างๆ ของสมาคมฯ รวมทั้งได้เรียนเชิญที่ปรึกษาของสมาคมฯ  มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจและความเป็นไปของอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อที่ 28 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 9.00 – 16.00 น.   ณ ห้องแสนสำราญ   โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมรับฟังและร่วมระดมส มองให้ความคิดเห็นในครั้งนี้ Email this page

Read More »

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 42

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 42 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30  เมษายน 2558 เวลา  13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ภายในงานประชุมใหญ่ฯ ครั้งนี้มีการปาฐกถาและการเสวนาพิเศษ โดยคุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ในหัวข้อ“ปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปอะไร?” และถัดมาด้วยการเสวนาเรื่อง เสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม” โดยคุณยศธน  กิจกุศล บริษัท วี.อาร์ไทย การ์เม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด, คุณพีรพล  ตติยมณีกุล            บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด, คุณรวีวรรณ  เมศร์ศิริตระกูล …

Read More »