Home / admin

admin

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้าภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน เมื่อ 26 มิ.ย. และ 7,11 ก.ค.61

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้าภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน เมื่อ 26 มิ.ย. และ 7,11 ก.ค.61

Read More »

สัมมนา Garment Industry Outlook 2019

<<พรุ่งนี้แล้วนะคะ!!>> สัมมนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ Outlook 2019 แนวโน้มของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2019 และความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ 👕 หัวข้อที่ 1 ความเสี่ยงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 👚 หัวข้อที่ 2 แนวโน้มดิจิทัลในการค้าปลีกและการสร้างแบรนด์ประสบการณ์ วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกรุงเทพชั้น 10 ตึกคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แผนที่การเดินทาง >> คลิ๊ก สอบถามเพิ่มเติม: คุณกรญา 02-681-2222 # 101 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ในการจัดงานสัมมนา                          

Read More »

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 6 วันทำการ) เวลา 08:30 – 16:30 น. สถานที่ : ห้อง The Living ชั้น 2 โรงแรม Jasmine Resort พระโขนง กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการท้างานด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี สารสนเทศ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรม : ผู้ประกอบการและพนักงาน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวนที่รับ : 35 …

Read More »

กิจกรรม Workshop “Digital Transformation”

กิจกรรม Workshop “Digital Transformation” พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงโรงงาน ด้วยการเก็บข้อมูลดิจิตอลของพนักงานพร้อมวิเคราะห์และแสดงผล โดยโปรแกรม SMP สำหรับเจ้าของโรงงานหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีความสนใจอยากพัฒนา และปรับปรุงโรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมฯ อาคารปัญจธานี ชั้น 31 ข้อเสนอพิเศษ : รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจำนวน 25,000 บาทต่อโรงงาน (จำกัดสิทธิ์เฉพาะโรงงานให้เขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล) 📞สอบถามข้อมูล: 02-681-2222#102 โสภิตา(ปู) 081-5418757 สุริยพงศ์ (แม็ก) 🔹สมัครเข้าร่วมกิจกรรม>> คลิ๊ก

Read More »