Breaking News
Home / admin

admin

สัมมนา “อยากรวย อยากรุ่ง มุ่งทำบัญชีเดียว” ให้สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยทราบ

สถาบัน SMI ร่วมกับ SCB จัดงานสัมมนา “อยากรวย อยากรุ่ง มุ่งทำบัญชีเดียว” เพื่อเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ 🎖ภายในงานท่านจะได้ พบกับบูธแนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ จาก GS Thailand , FTI Ebusiness, FTI Shop , สถาบัน ICT และโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ SME Pro – active ที่สนับสนุนงบประมาณผู้ประกอบการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ไม่เกิน 200,000 บาท/ราย 🍎โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม 10 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ครั้งที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 4 ต.ค. 61 @ กรุงเทพฯ ครั้งที่ …

Read More »

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC  และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดกิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC  และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม” เดินทางสำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ จากปอยเปต-เสียมราฐ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้ ผ่านเส้นทางการค้าที่สำคัญของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม พร้อมเข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมพิเศษและโรงงานบริษัทชั้นนำ ร่วม Dinner Meeting นักธุรกิจไทยและต่างชาติ และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเดินทางตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบ) สภาผู้ส่งออกจึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมเดินทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ พิเศษสำหรับสมาชิกสภาผู้ส่งออก เพียงท่านละ 27,900 บาท บุคคลทั่วไป 32,900 บาท ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ และ VAT (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/14aVwn หรือกรอกใบลงทะเบียนตามเอกสารแนบแล้วส่งกลับมาที่ 
E-mail kritchatad@tnsc.com, pattaraphol@tnsc.com …

Read More »

รับสมัครด่วน!! Toyota Production System: Study & Textile Business Tour in Japan on October 14 – 20, 2018

เรียน  ผู้ประกอบการที่สนใจ เอกสารแนบ กำหนดการเดินทาง   การศึกษาเรื่อง TPS (Toyota Production System) และงานประชุมธุรกิจสิ่งทอในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ควรจะมีการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น ประเด็นสำคัญของการประชุมการศึกษาธุรกิจและสิ่งทอของ TPS ในประเทศญี่ปุ่น: วัตถุประสงค์หลักคือการแนะนำ TPS ให้กับ บริษัท สิ่งทอขนาดใหญ่หรือขนาดกลางและให้พวกเขาเข้าใจว่า TPS สามารถทำงานเพื่อปรับปรุงธุรกิจของพวกเขา การศึกษาและฝึกอบรม TPS ดำเนินการโดย Hirayama Consulting ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศสำหรับ TPS ผู้เข้าร่วมเป้าหมายคือผู้บริหารและผู้บริหารอาวุโส / กลางซึ่งต้องการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการส่งออกหรือเพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการท่องเที่ยวประกอบด้วยการเข้าชมโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ (โรงงานเทคโนโลยีสิ่งทอล่าสุดวัสดุ ฯลฯ ) และงาน B2B ไม่ใช่งานที่ TPS ศึกษาและฝึกอบรม ข้อมูลโปรแกรมเบื้องต้น ระยะเวลา 7 วัน (6 คืน) ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Tax & Regulatory Updates

เรียน    ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. จดหมายเชิญ   2. กำหนดการสัมมนา    3. แบบตอบรับ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (Ernst & Young: EY) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาTax & Regulatory Updates โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก บริษัท  อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (Ernst & Young: EY) ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก …

Read More »

ขอเชิญ HR ยุค 4.0 เข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management

ขอเชิญ HR ยุค 4.0 เข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management หัวข้องานสัมมนา The future of Human Resources HR ยุคใหม่ ต้องพร้อมปรับตัวอย่างไร แนะนำ Human OS ระบบลงเวลาเข้าทำงานด้วย โทรศัพท์มือถือ วิทยากร โดย คุณ ธีรพงษ์ ตัณฑศิลป์ / บริษัท IT-CAT ผู้พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติการสำหรับงาน HR ลงทะเบียนเข้าร่วม ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ กลุ่มงานนวัตกรรมธุรกิจ / คุณอรรถพล โทร 02-681-2222 ต่อ 206 , 207 , …

Read More »

อบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่มองเห็นได้ง่าย สามารถนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันที ตอบสนองความง่าย รวดเร็วและงบประมาณที่ไม่มากในการจัดทำ

ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้วย Dashboards โดย Excel คืออะไร คือหน้ากระดานที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลผลของการดำเนินงาน ทำให้เห็นข้อมูลได้ทุกมิติ  เพื่อให้สามารถดูได้ง่าย ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึัน นำไปสู่การแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น ” รายงานผลการดำเนินงานที่มองเห็นได้ง่าย สามารถนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันที ตอบสนองความง่าย รวดเร็วและงบประมาณที่ไม่มากในการจัดทำ “ สิ่งที่ท่านจะได้ 1. เรียนรู้เครื่องต่างๆ ของ Excel 2. การจัดเตรียมข้อมูล 3. PivotTable, PivotChart, Chart, Condition Format, Control, สูตรต่างๆ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. แนวทางการแสดงข้อมูล ลงทะเบียนเข้าร่วม ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 5900 บาท / ท่าน ** รวมค่าบริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน และค่าบริการที่จอดรถ แล้ว**   …

Read More »

Smart Solution Forum / Factory of The Future #EP 2 / วันที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

พร้อมที่จะก้าวเข้าสู้โรงงานแห่งอนาคต (FOF) หรือยัง คุณรู้หรือไม่ว่าองค์กรของคุณอยู่ในระดับไหนของ FOF อย่าพลาดที่จะเข้ามา Check Up Status ขององค์กร เพื่อให้ทราบว่าองค์กรเราอยู่จุดไหนของอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังได้พบกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนของระบบ Cutting / Sewing / Advanced Planning and Scheduling (APS)    ในภาคบ่าย คุณจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกับผู้บริหาร จากบริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัด,บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด, บริษัท แกรนด์นิตแวร์- แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด Link : ลงทะเบียนออนไลน์  

Read More »

ขอเชิญท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับเรา “ The Driving Innovative Organization” ด้วยกระบวนการ 7 Step in driving Innovative Organization….ไม่ควรพลาดกับงานนี้ Step 4 : What con you for your customer? ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตึก ปัญจธานี ชั้น 31

หากท่านต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็น “ผู้นำแห่งนวัตกรรม” เพื่อสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่ง เพิ่มยอดขายทวีคูณต่อเนื่อง และยั่งยืน ขอเชิญท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับเรา “ The Driving Innovative Organization” ด้วยกระบวนการ 7 Step in driving Innovative Organization….ไม่ควรพลาดกับงานนี้ Step 4 : What con you for your customer? ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตึก ปัญจธานี ชั้น 31 สอบถามเพิ่มเติม คุณอังคณา คุณนิรัญ โทรศัพท์ 02-6812559#502

Read More »

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลการศึกษา “โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ”

เรียน    ท่านเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ/ท่านผู้สนใจ สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการ สัมมนาตลาดใหม่ แบบตอบรับ หนังสือเชิญ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดจัดสัมมนาและนำเสนอผลการศึกษา“โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศเป้าหมาย ทั้ง 5 ประเทศ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลด้านการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และรับฟังทัศนคติข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในโอกาสนี้ สำนักงาน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนา โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนามายังโทรสาร 02 553 8310 หรืออีเมล์ kalyanee@boi.go.th  …

Read More »

ขอเชิญร่วม สัมมนา work shop เรื่อง แรงงานต่างด้าวระบบ MOU

(!!!)ไม่ควรพลาดเด็ดขาด(!!!) ขอเชิญสมัครสัมมนา Work Shop   เรื่อง “การนำแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU มาทำงาน มีขั้นตอนอย่างไร” เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้และเข้าใจ วันที่ 28  กันยายน 2561  เวลา13.00-16.30น. ณ  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เอกสารดาน์โหลด : PR MOU3(ใบสมัคร) ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/wp0s52QzE0rbRFBo2

Read More »