Breaking News
Home / Outside News and Events / Apparel Industry NEWS@ 12-07-2559

Apparel Industry NEWS@ 12-07-2559

Apparel  industry  news
บริการข่าว เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มส่งตรงถึงสมาชิก
สนใจติดตามข่าวสาร :  www.thaigarment.org หรือที่  www.facebook.com/thaigarment.org

Apparel Industry  NEWS@ 12/07/2559

 

  • ข่าวในประเทศ

ผวา!!แรงงานอาเซียน137ล้านคนเสี่ยงตกงาน

(วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559)

กกจ. เผย ยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กว่า 7.5 แสนคน

(วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559)

ไทย-พม่า เร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี เป้าหมื่นล้านเหรียญฯ

(วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559)

“ไทย-เมียนมา” ชื่นมื่นจับมือชูยุทธศาสตร์แม่สอด-เมียวดี โมเดล

(วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559)

นัดเอกชนถกประเมินส่งออก

(วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559)

หล่อเบอร์นี้!! สไตล์ไม่ซ้ำใคร

(วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559)

กระทรวงแรงงาน ชี้สถานการณ์จ้างงานยังปกติ รัฐยันมีงานรออื้อ ภาคอุตฯ ยังขาดแรงงานอีกมาก

(วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559)

‘วัลลภ’ชี้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ควรปฏิรูปการศึกษาตอบโจทย์ตลาด เผยผู้ประกอบการยังต้องการเด็กอาชีวะจำนวนมาก

(วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559)

สวยหวานจับใจ จาก Giambattista Valli

(วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559)

ยูนิโคล่บุกโคราช-หัวหิน หั่น20-25%ปลุกกำลังซื้อ

(วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559)

เวทีประชัน แฟชั่นฝีมือคนไทย

(วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559)

 

  • ข่าวต่างประเทศ

Fashion Positive introduces certified circular materials

(July 12, 2016)

Migrants to be set up in 3 new centres

(July 11, 2016)

Safe bags patent for Brilliant Colour Reflective line

(July 11, 2016)

Consumer confidence down in UK after Brexit

(July 11, 2016)

Inflation in Vietnam may exceed target, warn officials

(July 9, 2016)

Garment maker in radical shift to offset fall in orders from modern traders, wholesalers

(July 9, 2016)

Hong Kong Fashion Week receives 13,000 buyers

(July 9, 2016)

Study highlights importance of brand-building in tough economy

(July 7, 2016)

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *