Breaking News
Home / Outside News and Events / โอกาสดีในการเสนอขายสินค้าของท่านให้กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรง

โอกาสดีในการเสนอขายสินค้าของท่านให้กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรง

โอกาสดีในการเสนอขายสินค้าของท่านให้กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรง

KOIMA Business Matching by DITP

Check Also

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC  และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดกิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *