Breaking News
Home / Outside News and Events / เรียนเชิญ สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

เรียนเชิญ สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

Land & Houses ร่วมกับ Associate Dean Raj Chellaraj จาก Stanford School of Business

ต้องการที่จะสำรวจความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร Stanford SEED hub สำหรับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงเทพฯ หรือ

Stanford Institute for Innovation in Developing Economic สำหรับธุรกิจ SMEs

โดยปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนแล้วที่ Kenya สำหรับภูมิภาค แอฟริกาตะวันออก และที่ Ghana สำหรับแอฟริกาตะวันตก

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.gsb.stanford.edu/seed

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรรวมถึงข้อมูลของ SMEs ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ Land & Houses ชั้น 37 อาคาร Q House ลุมพินี ถนนสาทร กรุงเทพ

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/sYkmOHfT7jIVOoIn1

gsbstanford

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *