Breaking News
Home / Outside News and Events / เริยนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RetailEX ASEAN 2017

เริยนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RetailEX ASEAN 2017

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย TGMA เข้าร่วมเป็นแขก VIP ในงาน RetailEX ASEAN 2017

สมาชิกทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ไฟล์แนบใน Excel นะครับ

และท่านสามารถดูรายละเอืยดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมา หรือติดต่อที่ 02 833 5284

เอกสารดาวน์โหลด : 

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *