Home / Outside News and Events / เชิญร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “พื้นที่การขายโดยไม่มีค่าเช่าในศูนย์กลางการค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

เชิญร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “พื้นที่การขายโดยไม่มีค่าเช่าในศูนย์กลางการค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

ด้วย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ได้รับการประสานจาก บริษัท สินค้าสวัสดิการไทย จำกัด (PWT) ซึ่งเป็นผู้บริหารพื้นที่บูธจำหน่ายและแสดงสินค้าส่วนหนึ่งในตลาดต่อยอด ที่เป็นกิจการในเครือบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ในกลุ่มบริษัทของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ภายใต้เงื่อนไขพิเศษสำหรับ SMEs ไทย เพื่อให้มีโอกาสทางการค้าและการส่งออกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนค่าเช่าพื้นที่ (ปกติอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 600 – 1,000 บาทต่อเดือน) และไม่ต้องเสียค่าสาธารณูปโภค แต่จะใช้หลักการหักส่วนแบ่งรายได้หลังการขาย (GP) แทน นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เหมือนผู้ที่เสียค่าเช่าทั่วไป เช่น การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ คำปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออก เป็นต้น ทั้งนี้ PWT ยินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับสมาชิกของสภาเอสเอ็มอีและสมาชิกของภาคีเครือข่ายสภาเอสเอ็มอี จำนวน 200 บูธ โดยเป็นโซนอาหาร(ผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์อาหาร) จำนวน 100 บูธ และที่ไม่ใช่อาหาร (สินค้าแฟชั่นเครื่องประดับ, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องสำอาง, สปา, ของเล่น) จำนวน 100 บูธ ซึ่งตลาดต่อยอดตั้งอยู่บนบริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 50 บนเนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วยอาคารค้าปลีกและค้าส่ง จำนวน 10 อาคาร วางยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เชื่อมโยงทั้งตลาดในประเทศ เอเชีย และทั่วโลก ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ มีกำหนดเปิดบริการในเดือนมิถุนายน 2561

สภาเอสเอ็มอีพิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกของท่านและ SMEs ทั่วไปให้สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การลงทุนที่น้อยมาก จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับทราบแนวทางการรับสิทธิพิเศษนี้ให้กับสมาชิกของท่าน และซักถามข้อสงสัยอื่นๆ จากทีมงานของตลาดต่อยอด และ PWT ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยขอความร่วมมือแจ้งตอบรับเข้าร่วมการประชุมที่สำนักเลขาธิการ    สภาเอสเอ็มอี 091-1805459 หรือ Line ID : likefarm

เอกสารดาวน์โหลด : 

ประสานงาน :  โทร. 091-1805459 / manager.thaismecouncil@gmail.com

Check Also

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *