Breaking News
Home / Outside News and Events / เชิญผู้ประกอบการส่งออกเข้าร่วมประกวด PRIME MINISTER EXPORT AWARD 2017

เชิญผู้ประกอบการส่งออกเข้าร่วมประกวด PRIME MINISTER EXPORT AWARD 2017

เชิญผู้ประกอบการส่งออกเข้าร่วมประกวด PRIME MINISTER EXPORT AWARD 2017

เอกสารดาวน์โหลด : Poster_รับสมัคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) , รายละเอียดโครงการ PM 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *