Breaking News
Home / Outside News and Events / สัมมนาฟรี Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เวลา 08.30-16.00 น.

สัมมนาฟรี Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เวลา 08.30-16.00 น.

สัมมนาฟรี Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย
25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 02-345-1036-7

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *