Breaking News
Home / Outside News and Events / ประชาสัมพันธ์ สัมมนาหลักสูตร Business Successor Program “การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ”

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาหลักสูตร Business Successor Program “การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ”

สัมมนาหลักสูตร Business Successor Program “การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ” วันศุกร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. มาเพื่อโปรดทราบ (การสัมมนาครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย)

poster12_9

สำหรับท่านทีสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร.02-697-6351-2 และ โทร. 096-234-6470 คุณฐิติมา, 096-234-6743 คุณโชติกา

เอกสารดาวน์โหลด : 

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *