Breaking News
Home / Outside News and Events / ด่วนห้ามพลาด!!! สำหรับผู้ที่สนในตลาดญีปุ่น

ด่วนห้ามพลาด!!! สำหรับผู้ที่สนในตลาดญีปุ่น

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ

เอกสารดาวน์โหลด  :  ฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม , MAP ATDP

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มร่วมกับประเทศญี่ปุ่น (MOC) ปีที่ 2 ร่วมกับกรมอุตสาหกรรม การผลิต (Manufacturing Industries Bureau : MIB) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย โดยจะเพิ่มโอกาสของสินค้าไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาในเรื่อง Functional textile ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าไทย เพิ่มมูลค่าทางการค้าและเผยแพร่สินค้าใหม่ทั้งในตลาดญี่ปุ่นและอาเซียน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในด้านเทคนิคการผลิต

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสินค้า Functional Textile โดย Mr. Shigeru Furumiya ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย (ATDP) ชั้น 9 อาคารพญาไทพลาซ่า สำหรับเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอผ้าผืน และ ผู้ประกอบการด้านการ์เมนท์ ที่มีความสนใจในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ Functional Textile เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นเพื่อร่วมงาน Business Matching ที่จะมีขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมและกรกฎาคม พ.ศ.2560

โดยผู้เชี่ยวชาญจะบรรยายหัวข้อดังต่อไปนี้

– สถานการณ์ทั่วไปในตลาดสินค้าฟังก์ชั่นของประเทศญี่ปุ่น

– ให้คำแนะนำและแนะแนวเชิงลึก พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างสินค้าที่มีฟังก์ชั่น จากประเทศญี่ปุ่นตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม อันได้แก่

  1. ชุดกีฬา (Sportswear)
  2. ชุดชั้นใน (Underwear/ Inner wear)
  3. ชุดยูนิฟอร์ม (Uniform/ Work wear)
  4. สิ่งทอตกแต่งภายในและเครื่องนอน (Home Textile)

การบรรยายจะแบ่งเวลาตามกลุ่มสินค้าทั้ง 4 โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าฟังได้ตามหมายกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

9:00 – 10:00   นำเสนอสินค้าตัวอย่างในกลุ่ม Home Textile

10:15 – 11:15 นำเสนอสินค้าตัวอย่างในกลุ่ม Underwear/ Inner wear

11:30 – 12:30 นำเสนอสินค้าตัวอย่างในกลุ่ม Sportswear

12:30 – 13:30 พักเที่ยง

13:30 – 15:30 นำเสนอสินค้าตัวอย่างในกลุ่ม Uniform / Work wear

15:30            จบการบรรยาย

* หมายเหตุ :

– เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองผู้ประกอบการกลุ่ม Textile ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เข้าฟังมากกว่า 1 กลุ่มสินค้า

– ผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ทั้งช่วงเช้าและบ่ายตามอัธยาศัย

– ตัวอย่างประกอบการบรรยาย สามารถตัดหรือนำกลับในวันงานได้

****หากสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ไปยังอีเมล์ ni7@icloud.com 

หรือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คุณชลยา กุมาลย์วิสัย 02-681-2222 ต่อ 109 อีเมล์ investment@thaigarment.org

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *