Breaking News
Home / Outside News and Events / โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
  2. ใบสมัคร Osaka 61
  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตาม Link ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ หากท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด Pay-in Slip และชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

Link  : https://goo.gl/g93FpZ

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *