Breaking News
Home / Outside News and Events / จัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ

จัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอจัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ ที่ได้รับแจ้งจาก สํานักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *