Home / Outside News and Events / จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2)

วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 6 วันทำการ)
เวลา 08:30 – 16:30 น.
สถานที่ : ห้อง The Living ชั้น 2 โรงแรม Jasmine Resort พระโขนง กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการท้างานด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรม : ผู้ประกอบการและพนักงาน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
จำนวนที่รับ : 35 คน

หมายเหตุ: วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคปฏิบัติการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >> คลิ๊ก
กำหนดการจัดฝึกอบรม >> คลิ๊ก
หลักการและเหตุผล >> คลิ๊ก
แผนที่ >> คลิ๊ก

โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณภัทราวุธ โทร. 02-367- 8279 / 02-367- 8260 / 02-637- 8270
(กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *