Breaking News
Home / Outside News and Events / งานแสดงสินค้า XII International Uzbek Cotton and Textile Fair

งานแสดงสินค้า XII International Uzbek Cotton and Textile Fair

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ

ด้วยสถานกงสุลใหญ่อุซเบกิสถาน (The Consulate General of The Republic of Uzbekistan in Bangkok) ได้ขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้า XII International Uzbek Cotton and Textile Fair ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการผลิตฝ้ายและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยจะมีการจัดการประชุมระหว่างประเทศร่วมกันระหว่างผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายนานาชาติ สหพันธ์ผู้ผลิตสิ่งทอนานาชาติ Cotton Outlook Agency และนักวิเคราะห์ชั้นนำนานาชาติ รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยและการเจรจาทวิภาคีระหว่างผู้ส่งออกและผู้บริโภคของสินค้าฝ้ายและสิ่งทอของอุซเบกิสถาน

ในการนี้ สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ ขอส่งข้อมูลเพื่อให้สมาคมฯ พิจารณาประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้สมาชิกทราบต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cottonfair.uz/en/

Download : Invitation_XII International Uzbek Cotton and Textile Fair pdf-icon (1)

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *