Breaking News
Home / Outside News and Events / งานสัมมนา”Understanding Wool & Wool Blend wortsed yarn and its application” 24 ม.ค.61 ณ สถาบันฯสิ่งทอ.

งานสัมมนา”Understanding Wool & Wool Blend wortsed yarn and its application” 24 ม.ค.61 ณ สถาบันฯสิ่งทอ.

งานสัมมนา”Understanding Wool & Wool Blend worsted yarn and its application”

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดาวน์โหลดใบตอบรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจินตนา   โทร.085-155-5565  Fax: 035-742-226   Email: jinatana.thongbor@adityabirla.com

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ตามที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า จะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *