Breaking News
Home / Outside News and Events / งานสัมมนา International Trademark Registration under Madrid System

งานสัมมนา International Trademark Registration under Madrid System

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด สำหรับผู้ประกอบการ (International Trademark Registration under Madrid System)

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด สำหรับผู้ประกอบการ (International Trademark Registration under Madrid System) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดให้แก่ผู้ประกอบการ ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.ipthailand.go.th ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดกำหนดการ

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *