Breaking News
Home / Outside News and Events / งานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน : เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)

งานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน : เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)

งานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน:เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)

“เรียนรู้-แลกเปลี่ยน เทคนิคการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เติบโตและยั่งยืน จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย   02-129-3965-66 , 081-810-2420 (คุณดลนภา)

เอกสารดาวน์โหลด :

  1. จดหมายเรียนเชิญ_TGMA
  2. ใบตอบรับและกำหนดการ
  3. แผนที่ศูนย์สิริกิตติ์ฯ

Family Business

 

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *