Breaking News
Home / Outside News and Events / ข้อมูลแถลงข่าว “แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง และประเด็นผลักดันขยายการค้าชายแดน ไทย-พม่า”

ข้อมูลแถลงข่าว “แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง และประเด็นผลักดันขยายการค้าชายแดน ไทย-พม่า”

ไทย-พม่า

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย หอการค้าไทยประมาณการเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2559 มีโอกาสขยายตัว
อยู่ที่ระดับ 3.2-3.5% โดยที่เศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะขยายตัวที่ระดับ 3.3% การส่งออกสินค้าครึ่งปีหลัง จะอยู่ที่ระดับ 2.6%  ส่งออกตลอดทั้งปีมีโอกาสขยายตัวประมาณ 0.8% อัตราเงินเฟ้อครึ่งปีหลัง จะอยู่ที่ระดับ 0.9% เงินเฟ้อทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.4%

ทั้งนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์  โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น  จะส่งผลให้สถานการณ์รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้น  อาทิ  ราคาข้าว  ยางพารา  และปาล์มน้ำมัน  ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีผลทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญ  ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังของปี

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การมาเยือนประเทศไทยของนางอองซาน ซูจี ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายนนี้ หอการค้าไทยเห็นว่า น่าจะมีแนวทางร่วมมือด้านต่าง ๆ และจะมีลู่ทางในการขยายการค้าระหว่างกันมากขึ้น โดยหอการค้าไทยเสนอประเด็นในการผลักดัน ดังนี้ 1. ผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขร และจุดผ่อนปรนเจดีย์สามองค์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการค้าชายแดนให้มีมูลค่าสูงขึ้น 2. เรื่องการทำ Visa On Arrival (VOA) ณ ด่านชายแดนไทย ซึ่งปัจจุบันไทยและเมียนมา จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจที่อยู่เมืองชายแดนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางติดต่อทำการค้ากันได้ง่ายขึ้น

และ 3. ผลักดันเรื่องการขอขยายเวลาการใช้ Border Pass ซึ่งปัจจุบันชาวเมียนมาสามารถ
ใช้ Border Pass เข้ามาในฝั่งไทยโดยเฉพาะอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เพียงแค่ 1 วัน หรือ มาเช้า-เย็นกลับ เท่านั้น  จึงเสนอให้ผลักดันการขยายเวลาการใช้ Border Pass เข้า-ออกไทยสำหรับชาวเมียนมาเพิ่มจากเดิมเป็น 7 วัน  ซึ่งจะส่งผลให้การค้าชายแดนในส่วนของด่านแม่สอด-เมียวดี มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างไทยและเมียนมา ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 ประเทศมีความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คำนึงถึงสิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เอกสารดาวน์โหลด :ข่าวแนวโน้ม ศก.ครึ่งปีหลัง , แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *