Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Viet Nam Business Forum “Unleash potential and enhance connectivity towards reaping benefits from FIAs”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Viet Nam Business Forum “Unleash potential and enhance connectivity towards reaping benefits from FIAs”

เรียน  ท่านผู้ประกอบการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย         1. กำหนดการ  2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนตอบรับ

เนื่องด้วยสำนักงานการค้าเวียดนามประจำประเทศไทยร่วมกับสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Unleash potential and enhance connectivity towards reaping benefits from FIAs” และในงานมีกิจกรรม Business Matching ระหว่างนักธุรกิจเวียดนามและนักธุรกิจไทย โดยมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 – 17:30 น. ณ โรงแรม Centara Grand Hotel กรุงเทพฯ ดังมีกำหนดการ และแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามเอกสารแนบ

ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่ Mr. Nguyen Thanh Hay, Comercial Attache, Viet Nam Trade Office, Viet Nam Embassy to Thailand, Email: th@moit.gov.vn หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-650-8484

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *