Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “India : your destiny and new destination” วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “India : your destiny and new destination” วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เอกสารดาวโหลด : กำหนดการสัมมนาอินเดีย

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 เปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ www.dft.go.th  / http://www.dft.go.th/th-th/india2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *