Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA Form) ของทุกข้อตกลงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ FTA

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA Form) ของทุกข้อตกลงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ FTA

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA Form) ของทุกข้อตกลงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ FTA

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. TAA  Brochure สัมมนา     2. ใบสมัคร   3. แผนที่โรงแรม

สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ  มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง  “การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA Form) ของทุกข้อตกลงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ FTA”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา  13.00-16.30 น. ห้องประชุม อัญมณี ชั้น 12 โรงแรมบางกอกเซนเตอร์

 วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรีในการใช้ฟอร์ม FTA  ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ในกรณีประเทศผู้ขายออกฟอร์มผิด  เช่น การสำแดงพิกัดฯ ผิด  ระบุแหล่งกำเนิดสินค้าผิด  เป็นต้น  รวมถึงรับทราบปัญหาต่างๆ  ที่กรมศุลกากร

ได้เคยตรวจพบพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อพึ่งระวังในการใช้ Form FTA  โดยสรุปเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของแต่ละฟอร์ม รวมทั้งประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

การสัมมนาครั้งนี้  ได้รับเกียรติ จากท่าน  ผชช. สุชาญา ชินวงศ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร   มาเป็นผู้บรรยาย     รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

อัตราค่าสัมมนาดังนี้

สมาชิกสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ 1,000    บาท         (ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บุคคลทั่วไป   1,500    บาท       (ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการชำระเงิน  ชำระ ณ ที่ทำการสมาคมฯ    เลขที่ 127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-954-400-005-3

  1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ” หรือ
  2. 2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซีพีทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 168-216-443-8 และขอความกรุณาส่งไป pay in ให้สมาคมฯ ทราบที่ taa@thaiaeo-ie.or.th

 

หากสมาชิกสมาคมฯ  และบุคคลทั่วไป ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา  กรุณาตอบรับมาที่ สมาคมฯที่ E-mail    taa@thaiaeo-ie.or.th  ด่วน

( หมดเขตรับสมัครและชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 )  จำนวนจำกัด

หรือติดต่อสอบถามโทร 02-681-9944   คุณคงเดช  หรือ  คุณสิริณกาญจน์    หากมีการชำระเงินแล้ว กรุณา Scanใบ pay in ส่งมาที่สมาคมฯ เพื่อเป็นการยืนยันการสัมมนาในครั้งนี้

 

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *