Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Investment Opportunities in Madhya Pradesh จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Investment Opportunities in Madhya Pradesh จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ว่า มีกำหนดจัดงาน สัมมนา Investment Opportunities in Madhya Pradesh (มัธยประเทศ) วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รัฐมัธยประเทศ มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การลงทุน ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของประเทศอินเดียทำให้ได้เปรียบอยู่ไม่น้อยในแง่ของการขนส่งและกระจายสินค้าไปทั่วอินเดีย และยังมีระเบียงอุตสาหกรรม Delhi-Mumbai Industrial Corridor ตัดผ่านรัฐ และมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน มีระบบชลประทานที่สามารถจัดสรรน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอและยังเป็นหนึ่งในรัฐอินเดียอันดับต้นๆ ที่เป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าทดแทน

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ  พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการพิจารณามายัง rani.pa@thaichamber.org ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด : Invitation (Investment Seminar)

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *