Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อขายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล”

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อขายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล”

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการที่สนใจเช้าร่วม งานสัมมนา “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อขายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล”

โดยวิทยากรจาก Canon ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง)

จัดโดย กรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvsgxoKtiPgwt02XK18UabRLAnxvESKnyLSBX3-2_KN70Iig/viewform?c=0&w=1

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *