Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

สำนักพัฒนาตลาดธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ขอส่งหนังสือที่ พณ 0909.4/35 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่มงาน Sri Lanka Investment & Business Conclaves 2017 และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกของท่าน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *