Breaking News
Home / Outside News and Events / กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”

กิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC  และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม”

 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดกิจกรรม “สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC  และโอกาสการค้าและการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม” เดินทางสำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ จากปอยเปต-เสียมราฐ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้ ผ่านเส้นทางการค้าที่สำคัญของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม พร้อมเข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมพิเศษและโรงงานบริษัทชั้นนำ ร่วม Dinner Meeting นักธุรกิจไทยและต่างชาติ และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเดินทางตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบ)

สภาผู้ส่งออกจึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมเดินทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ พิเศษสำหรับสมาชิกสภาผู้ส่งออก เพียงท่านละ 27,900 บาท บุคคลทั่วไป 32,900 บาท ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ และ VAT (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/14aVwn หรือกรอกใบลงทะเบียนตามเอกสารแนบแล้วส่งกลับมาที่ 
E-mail kritchatad@tnsc.compattaraphol@tnsc.com

ในการนี้ สภาผู้ส่งออก ใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวแก่สมาชิกและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-6797555 ต่อ 500,777 
(คุณกฤชทัต, คุณภัทรพล) หรือทาง E-mail kritchatad@tnsc.compattaraphol@tnsc.com

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *