Breaking News
Home / TGMA NEWS & EVENTS

TGMA NEWS & EVENTS

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทจาก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

งานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ประจำปี “Export Garment Fair ครั้งที่ 35” วันที่ 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560

งานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ประจำปี  “Export Garment Fair ครั้งที่ 35” “พบกับสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ชั้นนำ พร้อมด้วยสินค้าแฟชั่นไลฬ์สไตล์นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ” วันที่ 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ โทร 02-681-2222 / www.thaigarment.org / Facebook : TGMA กลับมาตามคำเรียกร้อง งาน EXPORT GARMENT FAIR ครั้งที่ 35  งานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ประจำปีที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Concept “Export Factory Sale of the Year” เป็นการตอกย้ำให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อสินค้าที่นำมาจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตและส่งออกโดยตรง อีกทั้งมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและผลิตภายใต้ตราสินค้า หรือ …

Read More »

ในยุคแบบนี้ จะปรับตัวกันอย่างไร?? Workshop ระบบยืนเย็บ “S-QRS Management”

ในยุคแบบนี้ จะปรับตัวกันอย่างไร??   Workshop ระบบยืนเย็บ  “S-QRS Management” วันที่ 14-16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม JUKI Thailand อาคารไทยซัมมิท ชั้น 2 รับสมัครเพียง 10 บริษัทเท่านั้น (ปิดรับสมัคร 10 มีนาคม 60) สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมมา (ห้ามลืม) นาฬิกาหยุดเวลา เครื่องคิดเลข ใบสมัครเข้าร่วม ออนไลน์ คลิกที่นี่ เอกสารดาวน์โหลด : ตาราง Workshop ในแต่ละวัน , แผนที่ , ใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-681-2222 ต่อ 106  แฟกซ์.02-681-0231-2 E-mail. industry@thaigarment.org Email …

Read More »

ด่วน!!! เปิดรับสมัครแล้ว Trade Misison Osaka_10-13 July 2017

เรียน    ผู้ประกอบการสมาชิกที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร  1. กำหนดการเดินทาง 2. ใบสมัคร Osaka 3. รายละเอียดโครงการ Osaka 4. คู่มือการสมัครและชำระ ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้าในประเทศญี่ปุ่น เพื่อหาลู่ทางการขยายตลาดญี่ปุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2560  ณ Osaka Merchandise Mart นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้พบปะเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสินค้า ทั้งได้ศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในตลาดญี่ปุ่น รวมทั้งกฎระเบียบการค้าที่เกี่ยวข้อง โดยกรมฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบางส่วน อาทิ ค่าเช่าสถานที่เจรจาการค้า ค่าพาหนะเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ค่าที่พัก (ห้องคู่ 1 ห้อง/2 บริษัท) และค่าจ้างล่าม ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าขนส่งตัวอย่างสินค้า และค่าภาษีทุกประเภท (กำหนดการเดินทางและรายละเอียดของโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย …

Read More »

เปิดรับสมัคร งาน EXPORT GARMENT FAIR # 35 ในวันที่ 24 มี.ค-2 เม.ย 2560 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(รัชดา)

เปิดรับสมัคร  งาน  EXPORT GARMENT FAIR # 35 ในวันที่ 24 มี.ค-2 เม.ย 2560 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(รัชดา) เอกสารดาวน์โหลด : ใบสมัคร Email this page

Read More »