Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

เชิญร่วมงาน Thailand Overseas Investment Forum 2017

เรียน     ผู้ประกอบที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ    เอกสารแนบ    1. กำหนดการ      2. จดหมายเชิญ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) กำหนดจัดงาน Thailand Overseas Investment Forum 2017 ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเผยแพร่โอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียนของประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว รายละเอียดและกำหนดการดังแนบ ในการนี้ BOI ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว (จำกัดผู้เข้าร่วม 2 ท่าน/บริษัท) …

Read More »

งานThailand-Taiwan Industrial Summit (ครั้งที่ 1) และ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (27 ก.ค.)

งาน  Thailand-Taiwan Industrial Summit (ครั้งที่ 1) และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี (ถ.วิทยุ) กรุงเทพฯ —————————————————— เรียน    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยคณะนักธุรกิจได้หวันมีกำหนดการเดินทางมายังประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมงาน Thailand-Taiwan Industrial Summit ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี …

Read More »

สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” โดยสถาบันวิทยาการ สวทช.

เรียนสมาชิกสมาคมฯ สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมี และพลังงานสูง ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จึงได้มีการประยุกต์ใช้ “เทคโนโลยีเอนไซม์” ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดการใช้สารเคมี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการผลิตเส้นใย ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการตกแต่งสำเร็จในผ้าผืน ด้วยเหตุนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จึงได้ทำการบูรณาการองค์ความรู้ในสหสาขาวิชาต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา “เอนไซม์เอนอีซ” ซึ่งเป็นเอนไซม์อัจฉริยะที่สามารถใช้เพื่อทดแทนสารเคมีในกระบวนการกำจัดแป้งพร้อมทั้งสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ทำให้ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลา พลังงาน แรงงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมในการผลิตลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เอนอีซนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆ และยังช่วยให้ผู้ประกอบการสิ่งทอสามารถเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ดังกล่าวในอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยปฏิวัติกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน Key Highlights 1.โอกาสในการรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีเอนไซม์ตั้งแต่ระดับงานวิจัยจนถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2.โอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3.ประโยชน์ของเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4.กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ • ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตกว่า 50% • ประหยัดพลังงาน • ลดการใช้สารเคมี • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ASENA-India Expo and Forum ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีกำหนดจัดกิจกรรม ASEAN-India Expo and Forum ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมพิธิเปิดงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ด้วยนั้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สัมมนาทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ พร้อมทั้งเยี่ยมชม บูธแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อาเซียน และอินเดีย ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความกรุณา กรอกใบสมัครลงใน http://aseanindia.eventthai.com/accounts/login/AIEF/VISITOR ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง เอกสารดาวน์โหลด : 14986_Fact Sheet17 Email …

Read More »

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเส้นใยFilagen : Collagen fiber ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ทางบริษัท จีอีพี สปินนิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นใย และเส้นด้ายแบรนด์ฟิลาเจน (เส้นใยคอลลาเจน) จะจัดกิจกรรมเปิดตัว “Filagen , Your collagen textile” ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ แฟชั่นฮอลล์ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรม 4 ส่วน 1.Filagen Story : รายละเอียดคุณสมบัติของเส้นใยฟิลาเจน 2.Filagen Business Matching Zone : มีโรงงานผู้ผลิต นำผ้าที่พัฒนาจากเส้นใยฟิลาเจน :เส้นใยคอลลาเจน มาแสดงพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ กับผู้ผลิตและจำหน่าย เส้นใย เส้นด้าย ผ้าถัก และผ้าทอ รวมไม่น้อยกว่า 15 บริษัท อาทิเช่น บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด  บริษัท …

Read More »

ด่วนมาก++ งานแสดงสินค้า Textile India 2017 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ เอกสารดาวโหลด      จดหมายเชิญเข้างาน Textile India 2017 ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยรัฐบาลอินเดียได้เชิญประเทศสมาชิก BIMSTEC เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Textile India 2017 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Gandhinagar รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียเรียนเชิญผู้แทนบริษัท/ผู้ประกอบการด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอ รวมทั้งบริษัทส่งออก/นำเข้า จำนวน 4 คน  ซึ่งรัฐบาลอินเดียจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน(ชั้นประหยัด) ในเส้นทางกรุงเทพฯ – คุชราต – กรุงเทพฯ ที่พักและการรับ-ส่ง และให้พื้นที่สำหรับการแสดงสินค้า Country Pavilion ขนาด 50 ตารางเมตร ในการนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ขอความร่วมมือสหพันธ์ฯ คัดเลือกบริษัท  ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา | The 26th Joint Economic Cooperation Meeting between >> CIECA • F.T.I. << June 16, 2017 • 08.30–17.30Hrs. // At Radisson Blu Plaza Bangkok Hotel | Organizer by TCA & TTBA | PR by F.T.I. Business Matching

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Tel : 02-345-1180, Mobile : 086-329-1976 E-mail : jaruneeh@off.fti.or.th,jaruneeh.fti@gmail.com Email this page

Read More »

HK Fashion Week for Spring/ Summer 2017 – Incentive Programmes

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจร่วม visit งาน Hong Kong Fashion Week for Spring/ Summer 2017 ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฏาคม 2560 ณ Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong   ดาวน์โหลดรายละเอียดงานแฟร์: งานแสดงสินค้าแฟชั่น Spring/Summer อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น, เครื่องประดับ/ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ, บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย HKTDC มีแพ็คเกจสนับสนุนให้กับบริษัทที่สนใจไปชมงานเป็น Buyers และ Visitors แพ็คเกจสนับสนุนโดย HKTDC สำหรับบริษัทที่ไม่ได้เดินทางไปชมงานในปีที่ผ่านมา (2016) …

Read More »

เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่นหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่นหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่นั่งมีจำนวนจำกัด วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-14.00 ณ โรงแรม St. Regis (กรุงเทพ) สมัครเข้าร่วมงานออนไลน์: https://goo.gl/forms/iLUDlwBXH6GlHwc43 ดาวน์โหลดกำหนดการ Programme Rundown – 31 May 2017 (FINAL) Reply Slip – Fashion Seminar 31 May 2017 (TH) Email this page

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

ด้วย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต  โดยการสร้างธุรกิจให้อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน   ซึ่งสายงานฯอุตสาหกรรม พิจารณาเห็นว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SME ในด้านต่าง ๆ   อาทิ ด้านการลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการปรึกษาเชิงลึก 3 man day มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ อาทิ การได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนา SME  20,000 ล้าน และในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Industry 4.0 ทางสถาบันวิจัยฯ จะดำเนินการ Matching โครงการต่างๆที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ …

Read More »