Breaking News
Home / Outside News and Events / ประชาสัมพันธ์การประชุม 2016 Transport Forum: Sustainable Transport for All

ประชาสัมพันธ์การประชุม 2016 Transport Forum: Sustainable Transport for All

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ว่ามีกำหนดการจัดการประชุม 2016 Transport Forum: Sustainable Transport for All โดย ASIAN DEVELOPMENT BANK ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ADB กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด : 2016 Sustainable Transport for All

Check Also

ด่วนมาก++ งานแสดงสินค้า Textile India 2017 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ เอกสารดาวโหลด      จดหมายเชิญเข้างาน Textile India 2017 ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยรัฐบาลอินเดียได้เชิญประเทศสมาชิก BIMSTEC เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Textile India …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *